Thông tin liên hệ

THÀY NAM ( THÀY TRÌNH)

PHONG  THỦY BẮC NINH

PHONG THỦY GK VIỆT NAM

Công ty TNHH Xây Dựng, Thương Mại và Phong Thủy GK Việt Nam

“GK VIỆT NAM – KHÁT KHAO SÁNG TẠO CUỘC SỐNG.”
” FENG SHUI GK VIỆT NAM – Kiến tạo Cuộc sống Phồn Vinh “
Địa chỉ: Đường Nguyễn Duy Thức, KĐT Mới, TT Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh.
Trang facebook:
Facebook cá nhân của Chuyên gia phong thủy: www.facebook.com/trinhgiatran